CTMobl el software ideal per la fabricació de cuines

CTMobl és el programa ideal per al fabricant de mobles de cuina, ja que les seves eines fan d'ell, un programa capaç d'adaptar-se a tot tipus de fabricació i oferir solucions útils per al pressupost i el tractament de la comanda.

 

100% adaptable a la propia fabricació i càlcul del pressupost.

software de pressuposto per els clients.

Comunicació comandes Fàbrica - Botiga.

Catàlegs actualitzats on-line.

Pressupostos amb múltiples sèries.


 

Catàleg nou en dies!

Ràpida inserció de preus, marges, modificació i alta de les matèries primeres i càlcul de la tarifa de mobles sense límit d'acabats.

 

S' adapta totalment!

Personalització total segons les necessitats de fabricació i càlcul de costos, gràcies al seu potent interfície de formules i creació de noves variables.

 

Estalvi de molts diners!

Impressió automàtica del catàleg amb tarifes, notes i imatges, sense haver de gastar en la maquetació prèvia a la impressió.

 
 

Catàlegs multiidioma i multimoneda.

Disposi de catàleg en múltiples formats de impressió.

Enllaç amb disseny.

Llistats d'especejament per moble.

Llistats de peces i cantejats.

Ordres de fabricació.

Comunicació amb optimitzadors.

Comandes de portes, ferramentes, peces, etc.

Marges, costos, preus de venda que ajuden al treball diari.

Packing list.

Comunicació amb programari de gestió.

 
 

Eina ideal per al fabricant de cuines des de l'inici de la generació d'una tarifa actual, passant per la generació de pressupostos per als distribuïdors i llançant les ordres de fabricació, per al processament i fabricació ràpida i sense incidències.