Perfil d'usuari dels nostres programes

Des d'aquesta web i amb l'afany de sempreaportem solucions complertes per als diferents perfils d'empreses dins del sector del moble de cuina i armari encastat, fabricants, magatzemistes, moble kit, bricolatge, botigues de reformes, etc. Sempre oferint solucions de valor afegit i amb la perspectiva a llarg termini.

Fabricants

Els oferim les solucions més adequades a les seves necessitats actuals i futures per abordar amb garanties els objectius de consolidació i creixement.

 •  Generar catàleg tècnic. 
   Ordres de treball.
   Programes per Botigues amb enllaç a Fabrica.
   Llistes de peces per el tall i optimització.
   Producció i mecanitzat.
   Enllaços a programes de gestió.
   Gestió i comptabilitat.
 

Magatzems i superfícies de bricolatge

Els oferim les eines per l'especejament automàtic dels mobles i així obtenir tots els components desde el moble acabat, podent actualitzar preus i definir cada component abans del càlcul de pressupost.

 Calcular tarifes. 
 Generar catàleg tècnic.
 Especejaments acumulats per a la venda desglossada.
 Especejaments des de disseny.
 Llistes de peces per a la seva cort i optimització.
 Producció i mecanitzat.
 Enllaços a programes de gestió.
 Gestió i comptabilitat.
 

Botigues de cuines, armari i reformes

Els oferim el programari necessari per generar projectes de gran impacte visual i amb tota la documentació i cotització de pressupostos necessària per dur a terme projecte de la reforma i instal · lació de, cuines, armari i també de cuines professionals.

Disseny de cuines domèstiques. 
Disseny d'armaris.
Disseny de cuines professionals i instal · lacions comercials.
Pressupostos automàtics des de disseny.
Gestió i comptabilitat.
 

PayPal